KOSINT 2020: DEVELOPMENT AND PROSPERITY FOR ALL

This Project is a partnership among four civil society organizations working toward the all-inclusive participation of members of Roma, Ashkali and Egyptian communities in the fields of education, employment and social welfare.

Kosint 2020

Punëtori “Buxhetimi i përgjegjshëm për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian”

Me datën 8 dhe 9 tetor 2019, u mbajt punëtoria dy-ditore e organizuar në kuadër të projekti “KOSINT 2020” dhe RIO2020, lidhur me “Buxhetimin e përgjegjshëm për

More

#MyVoteCounts

#VotaImeKaVlerë është një kampanjë e organizuar nga Rrjeti KOSINT 2020, i cili është rrjet i organizatave të shoqërisë civile që punojnë për pjesëmarrje

More

Poznan Summit: Declaration of Western Balkans Partners on Roma Integration within the EU Enlargement

On July 3 until July 5, the Summit of the Western Balkan Countries was held in Poznan, Poland. In this summit were covered topics in different areas of cooperation between the

More