Aplikimi për Çmimin e BE-së për Integrimin e Romëve 2019


Aplikimi për Çmimin e BE-së për Integrimin e Romëve 2019

Çmimi i BE-së për Integrimin e Romëve 2019

Roma Active Albania (RAA) me financim nga Bashkimi Evropian (Fondet IPA) ka shpallë fillimin e aplikimit/nominimit të Çmimit të BE-së për Integrimin e Romëve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, 2019 - "Heroët e Panjohur" të dedikuara për gratë rome që sollën ndryshime të rëndësishme në komunitetet e tyre dhe në mënyrë alternative për gratë kryesore rome në organizata të shoqërisë civile.

Çmimi është i hapur për individët që janë; Gratë rome dhe, përndryshe, gratë rome në OShC;që jetojnë në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Serbi, Maqedoni, Kosovë dhe Turqi.

Çmimi është i hapur për aplikime të drejtpërdrejta nga individët, dhe emërimet nga një grup relevant i individëve, organizatave ndërkombëtare, OSHC-ve dhe autoriteteve publike, të themeluara / aktive në një nga vendet e zgjerimit.

Fituesit e çmimeve do të marrin çmimin financiar dhe do marrin pjesë në vizitë studimore në Institucionet Evropiane në Bruksel, Belgjikë, me rastin e Javës së Romëve 18-21 Mars 2019.

Për detaje më të hollësishme, gjeni linkun dhe dokumentet më poshtë:

https://www.facebook.com/EuAwardforRomaIntegration/