EU nagrada za integraciju Roma 2019


EU nagrada za integraciju Roma 2019

Romska aktivna Albanija (RAA), koju finansira Evropska unija (IPA fondovi), objavila je dobitnike nagrade EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj, 2019. - "Nepoznate heroine" posvećene Romkinjama i devojkama koje su donele značajne promjene u njihovim zajednicama.

Nagradu su dobili Romkinje koje žive u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Kosovu i Turskoj.Sa Kosova, prvu nagradu za romsku integraciju 2019 "Nepoznate heroine" osvojila je gospođa Shpresa Agushi iz NVO RROGRAEK, koja je posvećena značajnim promenama u zemlji u kojoj živi i radi, a posebno u borba i prevencija nasilja nad ženama. Nagradu koju je dobila gđe. Agushi je od velikog znacaja ocena za njen rad kao aktivistkinja za rodno ravno pravnost i motivacija za nove aktivistkinje posvecene u borbi za ravnopravnost polova koje dolaze iz svih zajednica koje žive na Kosovu, sa posebnim naglaskom na zajednice Roma, Aškalija i Egipćana. Drugu nagradu osvojila je Kendiza Lala, koja je diplomirala na Ekonomskoj školi Kadri Kusari u Đakovici, za naporan i volonterski rad sa decom zajednica.

Dobitnici nagrada su učestvovali u studijskoj poseti evropskim institucijama u Briselu, Belgija, povodom romske sedmice od 18. do 21. marta 2019. godine.