ICT obrazovanje mladih iz zajednica Aškalija, Egipćana i Roma


ICT obrazovanje mladih iz zajednica Aškalija, Egipćana i Roma

Tokom januara, NVO BRAN - Omladina i buduća prosvetljena unija u okviru projekta "ICT obrazovanje za mlade romske, egipćanske i romske zajednice", koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za inovacije i preduzetništvo, organizovao je radionice sa mladima u Štimlju za teme:

- Inovacija

- Upotreba tehnologije u društvenom životu

- Preduzetnik

- Korišćenje tehnologije u preduzetništvu

Svrha ovog projekta je da poveća svoje kapacitete mladih u oblasti tehnologije i preduzetništva. Nakon završetka ciklusa radionice, oni su potvrđeni 30 mladih ljudi u opštini Štimlje. Mladi su to naglasili takve obuke ih ohrabruju i motivišu u budućnosti da budu Mladi preduzetnici i bili su veoma zadovoljni treneri, materijali i uslovi koji se nude tokom obuke e istodobno je naglašena velika potreba za takvom obukom.