Puštanje u rad projekta "Kosovska inicijativa za integraciju 2020 – KOSINT 2020"


Puštanje u rad projekta "Kosovska inicijativa za integraciju 2020 – KOSINT 2020"

Puštanje u rad projekta "Kosovska inicijativa za integraciju 2020 – KOSINT 2020"

Događaj povodom puštanja u rad projekta „Kosovska inicijativa za integraciju 2020 – KOSINT 2020“ održan je 09.03.2017. god. Događaju povodom puštanja u rad projekta KOSINT 2020 prisustvovale su domaće i strane organizacije, predstavnici civilnog društva i institucija centralne i lokalne uprave.

Direktor Kancelarije za dobro upravljanje, Habit Hajredini, zajedno sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalne zaštite, Gani Ismailj, kao i predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, Merdžan Osmani, izrazili su podršku za projekat KOSINT 2020 obećavajući tesnu saradnju u toku realizacije projekta.

Projekat KOSINT 2020 finansira Kancelarija za romske inicijative (RIO) u okviru Fondacija otvorenog društva (OSF), a realizuje ga Kosovski centar za obrazovanje (KEC), u saradnji sa organizacijama Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Roma & Ashkalia Documentation Center (RADC) i Syri i Vizionit (SiV).

Projekat KOSINT 2020 uspostavljen je kao neformalna mreža koja obuhvata predstavnike četiri organizacija partnera u realizaciji i pet nevladinih organizacija civilnog društva koje rade sa zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana u oblasti obrazovanja i zapošljavanja, kao i na unapređenju pristupa uslugama socijalne zaštite.

  • Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva da učestvuju u praćenju reformi, razvoju politike i planiranja budžeta;
  • Praćenje sektorskih reformi u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite, u okviru obaveza vlade da obezbedi inkluziju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.
  • Izrada politike i zalaganje preko uticaja organizacija civilnog društva na reformu politike u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite, u najboljem interesu zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.