Monitorisanje Sektorske Strategije MRSZ 2018-2022


Monitorisanje Sektorske Strategije MRSZ 2018-2022

U Prištini,datum 1. februara, predstavljen je izveštaj o sprovođenju mera za promovisanje zapošljavanja pripadnika zajednice Roma, Aškalija i Egipćana u 2018. godini, koji je izveštaj o proceni Sektorske strategije Ministarstva rada i socijalnog staranja 2018-2022. U ovoj prezentaciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i
socijalnog zastite, Agencije za rad Republike Kosovo, opštinskih zvaničnika i članova civilnog društva.

Svrha ovog izveštaja je da proceni nivo postignuća rezultata i sprovođenje aktivnosti i mera predviđenih u Sektorskoj strategiji Ministarstva rada i socijalnog zastite 2018-2020 u pogledu promovisanja zapošljavanja zajednice Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu tokom 2018. U tu svrhu analizirani su strateški dokumenti, analize, godišnji izvještaji i podaci relevantnih institucija za posljednjih nekoliko godina, s posebnim naglaskom na one iz 2018. godine. Takođe, kroz polustrukturiranog upitnika, predstavnici relevantnih javnih institucija organizacija civilnog društva.

Na osnovu gore navedenih izvora, izveštaj rezimira dostignuća 2018. godine u oblasti promovisanja zapošljavanja zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu sa posebnim fokusom na aktivnosti, mere i ishode predviđene sektorskom strategijom Ministarstva rada i socijalnog zastita za 2018-2022.
Različite analize pokazuju da je situacija zapošljavanja Roma, Aškalija i Egipćana veoma teska. Ove zajednice imaju veću stopu nezaposlenosti i nižu stopu zaposlenosti u poređenju sa albanskom većinom kao i sa drugim manjinskim zajednicama na Kosovu.

Tokom 2018. godine ostvaren je napredak u nekim aktivnostima ove Strategije, mada su neke implementirane samo delimično:

• Po prvi put u godišnjem izvestaju AZRK za 2017. godine, izveštavanje o statistici iz SIMP-a za ove tri zajednice počelo je odvojeno, što omogućava praćenje stanja za indikatore kao što su broj i procenat registrovanih tražilaca za poslenja, osobe koje traže posao za koje je posredovanje u zapošljavanju, učesnici u stručnoj obuci i drugim aktivnim merama tržišta rada itd.
• Iako nisu uvedene kvote za učešće ovih zajednica u aktivnim mjerama tržišta rada tokom 2018. godine, pitanje zapošljavanja ovih zajednica je široko adresirano u glavnom dokumentu o kreiranju politike u oblasti unapređenja zapošljavanja od strane MRSZ-a, Politike zapošljavanja za Agenciju Zapošljavanje Republike Kosova 2019 - 2021. Ovaj dokument je odredio godišnje ciljeve za uključivanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u aktivne mere tržišta rada koje obezbeđuje AZRK u godinama koje dolaze. Međutim, treba napomenuti da su ovi ciljevi niži od onih predviđenih u Strategiji, sa ciljem 6% uključivanja u 2021, dok Strategija predviđa uključivanje od 10%. Takođe, tokom 2018. godine prisustvo je bilo samo 2,6%. Tako da su ovi ciljevi minimum koji treba postići, preporučuje se da se ulože napori da se prevaziđu ovi ciljevi.