Programi stipendije za učenike Roma, Aškalija i Egipćana u višem srednjem obrazovanju na Kosovu


Programi stipendije za učenike Roma, Aškalija i Egipćana u višem srednjem obrazovanju na Kosovu

22. februara, Prištini, predstavljen je tematski izveštaj "Programi stipendije za učenike Roma, Aškalija i Egipćana u višem srednjem obrazovanju na Kosovu".
Učesnici ove prezentacije su predstavnici civilnog društva koji pomažu poboljšanju inkluzije Roma, Aškalija i Egipćana u obrazovanje.
Prema Strateškom planu obrazovanja za Kosovo 2017-2021.

- Očekuje se da će rezultat 1.4 povećati udio djece Roma, Aškalija i Egipćana u srednjem i nižem srednjem obrazovanju kroz stipendije za 20%.
Strateški plan za obrazovanje na Kosovu 2017-2021 navodi da: U visokom obrazovanju, gde je učešće ovih zajednica veoma nizak, pored olakšavanja popisa, treba razmotriti mogućnost pružanja stipendija za obrazovanje.

Prema Izveštaju o proceni sprovođenja Strategije za inkluziju zajednica Roma i Aškalija u Kosovskom društvu 2017. godine, samo 65% dece je uključeno u niže srednje obrazovanje (jedno od pet) nižeg srednjeg školskog uzrasta. potpuno su van škole.
U akademskoj godini 2017/18, broj učenika Roma, Aškalija i Egipćana u osnovnom i nižem srednjem obrazovanju iznosi 5,693, što je povećanje od 2,7% u odnosu na akademsku godinu 2016/17, kada je bilo 5.542 djece, od kojih 1.276 su bili Romi, 3.388 Aškalija i 868 Egipćana.

Dok je u srednjem obrazovanju manje od jedne trećine (30%) dece odgovarajućeg uzrasta pohađa srednju školu, dok je većina (60%) potpuno van škole.
2018. godine, 785 Roma, Aškalija i Egipćana u višem srednjem obrazovanju na Kosovu odgovorilo je na poziv za stipendiju objavljen od strane MONT-a. Od 785 učenika romske, aškalijske i egipćanske nacionalnosti koji su se prijavili, njih 600 je dobilo stipendije, a 185 je bilo neuspešno.

Od 600 dobitnika stipendija 313 su bile žene, a 287 muškarci, prema etničkoj pripadnosti 209 Roma, 196 Egipćana i 195 Aškalija. Većina stipendija se dodjeljuje studentima koji žive u Đakovici, Prizrenu, Uroševcu i Istoku. Samo ove četiri opštine učestvuju sa 50,1% u ukupnim izdvojenim fondovima.

Trenutni program stipendija koji vodi MONT i podržan od strane KFOS-a, VoRAE-a, HEKS-a, REF-a ispunjava cilj postavljen u SPOK-u 2017-2021 za uključivanje učenika Roma, Aškalija i Egipćana u srednje obrazovanje. Svaki učenik romske, aškalijske i egipćanske za stipendije u srednjem obrazovanju dobija 30 eura mesečno, 300 eura godišnje. Akteri navode da je ova finansijska podrška za učenike Roma, Aškalija i Egipćana u srednjem obrazovanju imala uticaj na pad školovanja.

Stipendijska podrška za učenike Roma, Aškalija i Egipćana u višem srednjem obrazovanju dostiže vrednost od 180,000.00 eura godišnje. Projekat pod pokroviteljstvom MONT-a i donatorski program pokazao se veoma efikasnim. Program je započeo u 2014/2015 i još uvek je aktivan. Akteri i donatori podržavaju nastavak takvog programa u narednim godinama.