Radionica za izradu i finalizaciju administrativnog uputstva za centre za učenje


Radionica za izradu i finalizaciju administrativnog uputstva za centre za učenje

Nakon diskusije okruglog stola održane 15. marta o funkcionisanju centara za učenje, gdje je više od 20 organizacija civilnog društva formalno založilo zajedničku posvećenost izradi podzakonskog akta u vidu administrativnog uputstva za ovu svrhu, održane su još dvije radionice pregled i finaliziranje Nacrta Administrativnog Uputstva 12. i 29. maja.

Na osnovu zakona i drugih relevantnih dokumenata, jasno su definisani sledeći elementi u odnosu na centre za učenje i detaljni razlozi koji se odnose na njih:

Označavanje centara za učenje

  • Oblici njihovog uspostavljanja i funkcionisanja
  • Sadržaj programa rada
  • Kriterijumi za angažovanje osoblja, opis njihovih dužnosti i kvalifikacija
  • Finansiranje
  • Procedure za dobrobit rada

Za izradu Administrativnog uputstva Projekat KOSINT 2020 angažovao je stručnjaka sa dubokim znanjem iz oblasti obrazovanja, posebno u oblasti centara za učenje u zajednici, koji je blisko sarađivao sa kolegama iz drugih organizacija civilnog društva u izradi početne strukture dokumenta.

Na završnoj radionici 12. maja, zajedno sa svim sadašnjim OCD, završen je konačni nacrt administrativnog uputstva za centre za učenje, koji će u ime svih organizacija koje učestvuju u ovom procesu biti podneti na razmatranje i odobrenje u Ministarstvo Prosvete, Nauke i Tehnologije.