Radionica o diskusiji o politici zapošljavanja Agencija za Zapošljavanje Republike Kosovo


Radionica o diskusiji o politici zapošljavanja Agencija za Zapošljavanje Republike Kosovo

Radionica za diskusiju o politici zapošljavanja Zavoda za zapošljavanje Republike Kosovo održava se u Draču, gde učestvuje i radna grupa u okviru Ministarstvu rada i socijalnog staranja, kao i organizacije civilnog društva partnere u mreže projekta KOSINT 2020.

Cilj ove radionice je da uključi komentare i zahteve civilnog društva u politiku zapošljavanja, odnosno uključivanje zajednica Roma, Egipćana i Aškalija u okviru ove politike.

Ova radionica je zasnovana na programu KOSINT 2020, koji podržava Open Sociaty Foundatation, Inicijativa Roma.