Planska radionica KOSINT 2020


Planska radionica KOSINT 2020

Planska radionica KOSINT 2020

Da bi ostvarili ciljeve projekta KOSINT 2020, partneri u realizaciji pozvali su pet drugih NVO sa iskustvom u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite u vezi sa zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana kako bi stvorili Mrežu KOSINT 2020.

Članovi Mreže KOSINT 2020 su:

KEC
BSFK
RAD Center
Syri i Vizionit
ROGRAEK
Health For All
Nevo Concepti
The Ideas Partnership
VoRAE

Članovi Mreže KOSINT 2020 već su radili zajedno na izradi Radnog plana i utvrdili su Pravilnik o radu za Mrežu saveta. Mreža će proširiti uticaj svake od organizacija i garantovaće širi opseg aktivnosti monitoringa i zalaganja za zajednice.