Izveštaj je fokusiran na efikasnost TPRNN kod romske, aškalijske i egipćanske dece


Izveštaj je fokusiran na efikasnost TPRNN kod romske, aškalijske i egipćanske dece

Datum 19 novembra 2019 predstavljen je tematski izveštaj u okviru projekta KOSINT 2020 “Izveštaj je fokusiran na efikasnost TPRNN kod romske, aškalijske i egipćanske dece”.

Cilj ove istrazivanje i izveštaja je proceniti efikasnost TPRNN-a na školskom, opštinskom i nacionalnom nivou, sa posebnim fokusom na njihovu efikasnost u deci romske, aškalijske i egipatske zajednice.

Pravo na obrazovanje je jedno od osnovnih ljudskih prava. Međutim, odustajanje od škole i upis u školu i dalje su zabrinjavajući, naročito među učenicima romske, aškalijske i egipatske pripadnosti. Da bi rešio ovaj problem, MONT je osnovao timove za prevenciju i reagovanje protiv napuštanja i neregistriranja u pred univerzitetskom obrazovanju (TPRNN).

Da bi se steklo dublje razumevanje efikasnosti TPRNN-a tokom maja i juna 2019. godine, izvršena je evaluacija u različitim školama i opštinama, kao i u samim MONT-u.

MED-ovi i škole su naveli da su ti timovi već uspostavljeni, ali praktična funkcionalnost tih timova nije na pravom nivou. Kao rezultat, identifikovani slučajevi se uglavnom vode izvan mehanizama TPRNN.

Identifikacija slučajeva napuštanja školovanja se uglavnom obavlja u školi od strane nastavnika na osnovu odsustva učenika. Međutim, kod slučajeva koji su identifikovani sa zakašnjenjem došlo je do gubitka školske godine. Slučajevi napuštanja školovanja od strane učenika romske, aškalijske i egipćanske zajednice se obično identifikuju prema izveštaju ocene usled nedostatka ocena. Uglavnom, ova identifikacija se inicira od strane OCD koje se bave pitanjima napuštanja školovanja i pitanjima romske, aškalijske i egipćanske zajednice.

Iz podataka prikupljenih na terenu proizlazi da postoje slučajevi koji se ne prijavljuju za odustajanje. Postoje i slučajevi koji se kasno prijavljuju za odustajanje. Kao posljedica toga, ovi slučajevi se uglavnom završavaju gubitkom školske godine. Dok identifikaciju neregistrovanih slučajeva u školi uglavnom vrše OCD.

Uprkos postojanju posebnog modula u SRU-u, nazvanog Sistem ranog upozoravanja (SRU), stope upisa u ovaj sistem su krajnje minimalne i ne mogu pružiti uvid u upis u školu, napuštanje škole i rizik od napuštanja škole. obrazovanja.

Kompletan izveštaj možete naći na linku ispod:

http://kosint2020.net/site/assets/files/1457/razlozi_koji_uticu_na_napustanje_skolovanja_ucenika_romske-_askalijske_i_egipcanske_zajednice.pdf