Samit u Poznanu: Izjava o integraciji Roma u procesu proširenja zapadnog Balkana u EU


Samit u Poznanu: Izjava o integraciji Roma u procesu proširenja zapadnog Balkana u EU

Samit zemalja zapadnog Balkana održan je u Poznanu, Poljska, 3-5 jula. Ovaj samit je pokrenuo teme u različitim oblastima saradnje između zemalja zapadnog Balkana. Između ostalog, također je Vijeće za regionalnu suradnju - RCC za integraciju Roma 2020. organiziralo panel na ovom samitu i predstavilo „Izjavu zemalja zapadnog Balkana o integraciji Roma u proces proširenja EU: od reči do dela“. Ova izjava je nova energija i nova posvećenost regionalnoj saradnji i perspektivi EU. Samitu su takođe prisustvovali predstavnici vlade i civilnog društva iz svake države, uključujući Kosovo.

Glavne tačke izjave su sledeće:

Mi, premijeri zapadnog Balkana, ponavljamo svoju posvećenost integrisanju zajednicu Roma u naša društva i obećavamo da ćemo pojačati svoje napore u okviru procesa proširenja EU i regionalne saradnje.

Ovim se prihvaća Izjava partnera zapadnog Balkana o integraciji Roma u proces proširenja Evropske unije, od koje se mi obavezajemo da ćemo nastaviti i poboljšati napore za potpunu ravnopravnost i integraciju Roma, posebno kroz implementaciju i praćenje zajedničkih zaključaka romskih seminara, kako sledi:

1. Obecavaju da se posvete se postizanju sledećih ciljeva:

a. Zaposlenost: Povećanje stope zaposlenosti Roma u javnom sektoru proporcionalnom učešću Roma u opštem stanovništvu; Povećati stopu zaposlenosti među Romima za najmanje 25 posto;

b. Stanovanje: Kad god je to moguće, legalizujte sva neformalna naselja u kojima žive Romi; ili obezbediti trajno, dobro, pristupačno i nesegregirano stanovanje za Rome koji trenutno žive u neformalnim naseljima i koji se iz opravdanih razloga ne mogu legalizovati;

c. Obrazovanje: povećati stopu upisa i završetka osnovnog obrazovanja Roma na 90 procenata, a stopa upisa i završetka srednjoškolskog obrazovanja Roma na 50 procenata;

d. Zdravlje: Obezbeđivanje univerzalnog zdravstvenog osiguranja za Rome najmanje 95 procenata ili pod jednakom stopom za ostatak stanovništva;

e. Civilna registracija: osigurati da svi Romi budu upisani u civilni registar;

f. Nediskriminacija: Ojačati vladine strukture za zaštitu od diskriminacije i uspostaviti posebnu pododjelu o nediskriminaciji u službenim tijelima za nediskriminaciju koja će procesuirati pritužbe Roma, pružati pravnu podršku žrtvama i identifikovati šeme diskriminacije, uključujući institucionalnu i prikrivenu diskriminaciju;

2. Obavezuje se da će koristiti raspoložive podatke (uključujući rezultate Regionalnog istraživanja Roma o zapadnom Balkanu 2017.) za formulisanje politika zasnovanih na dokazima za integraciju Roma i obavezati se na uspostavljanje odgovarajućeg mehanizma praćenja i izveštavanja za sprovođenje Romske politike;

3. Osiguravanje jačanja i podrške romskih nacionalnih kontakt tačaka kao sveobuhvatnog mehanizma za koordinaciju i sprovođenje ciljeva;

4. Saglasni smo da razvijamo, usvajamo i primenjujemo regionalne standarde za javni budžet koji se odnose na integrisanje i ciljane politike, upotrebu i unapređenje javnog budžeta, kako centralnog, tako i lokalnog, kako bi se postigla romska zajednica kako bi postigla svoje ciljeve koje su gore pomenuto, upotreba raspoloživih donatorskih sredstava, uključujući Instrument za pretpristupno pravo, za unapređenje statusa Roma;

5. Posvećenost uspostavljanju zvaničnih kanala i mehanizama za zajedničko uključivanje lokalnih samouprava i romskih zajednica u formulisanje politike, donošenje odluka, primenu i praćenje napora koji se ulažu u postizanje ciljeva ove izjave.

Svaka strana će primenjivati ovu Izjavu do datuma kada država postane članica Evropske unije.

Kompletna izjava objavljena je na ovom linku: https://www.rcc.int/docs/464/declaration-of-western-balkans-partners-on-roma-integration-within-the-eu-enlargement-process