Izazove na Universitetu


Izazove na Universitetu

Projektni tim KOSINT 2020 održao je javnu raspravu o izazovima sa kojima se suočavaju studenti Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovskom državnom univerzitetu. Ovoj javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici civilnog društva, opštinski zvaničnici i studenti iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Takođe, u ovoj javnoj raspravi o izazovima sa kojima se suočavaju studenti na univerzitetu, Romi Versitas predstavlja ovu situaciju koja se razmatrala.

Tokom javne rasprave razmatrane su sledeće teme:

  • Univerzitetska diskriminacija i diskriminacija profesora. Za ovo pitanje će biti razmatrano tokom 2019. godine i biće revidirano Administrativno uputstvo.
  • Imati učenika iz romske, aškalijske I egipćanske zajednice kao predstavnici u studentskim zajednicama. Istraživači treba istražiti gde su zaposleni predstavili svoje uspehe. Oni su objavljeni da daju hrabrost za druge.
  • Napravite brošuru o broju studenata upisanih na univerzitete.
  • Što se tiče stipendija, imaju i socio-ekonomske stipendije, a ne samo visoke bilješke, da vam omoguće pristup studijama i drugim studentima. Svaki projekat vezan za stipendije zasniva se na zaslugama, pa bi vam trebalo pružiti priliku i oni sa prosečnom ocjenom 7.00. Univerzitet i MONT ne dozvoljavaju ocjenu da padne. Međutim, NVO-i se mogu obratiti MONT-u uz zahtevu da barem umerena ocena bude 7,00. Političke partije ne bi trebalo da budu uključene u slanje studentskih lista kako bi dobile stipendije, jer one uključuju i Albance i uskraćuju pravo studentima u zajednici da imaju koristi.
  • Verifikovati osobe koje su proglašene kao pripadnici zajednica Roma, Aškalija i Egipćana da ne zloupotrebljavaju kvote.
  • Učenici koji se redovno registruju za zasluge u zajednici ne ulaze kao dio ispunjenja kvote i daju slučaj drugim studentima koji se žele registrirati na osnovu broja kvota.
  • U vezi sa karijernim vođenjem raspravlja se o ciljanju učenika 12. razreda. Međutim, sugeriše se da karijerna orijentacija takođe počinje u ranijim časovima. Isto tako, moraju ići za 7-9 razred za srednje stručne škole, jer nisu svi izabrali da idu na koledž.