Sastanak organizacija civilnog društva sa članovima Skupštine Kosova


Sastanak organizacija civilnog društva sa članovima Skupštine Kosova

Na 16.10.2018 u Skupštini, predstavnici civilnog društva kao mreža KOSINT, Voice of Roma, Aškalija i Egipćana, i TDH - Terre des Hommes, zajedno sa poslanicima Skupštine Kosova održao svoj prvi sastanak konstituisanja grupa za zastupanje poslanika Skupštine Kosova.

Svrha grupa za zastupanje je kako bi se smanjio jaz između različitih zajednica koje žive na Kosovu, osiguravajući jednak tretman svih kroz stvaranje politike i zagovaranja za primenu postojećih zakona koji su na snazi.

Zastupnička grupa sastoji se od: g. Driton Caushi, PSD, g-đa Vjosa Osmani LDK, g-đa Mimoza Kusari i g. Iljir Deda Nova alternative, g-đa.Donika Kada Bujupi je, AAK, gospođa Đevahire Izmaku,PDK, z.Glauk je Konjufca V.V..

Ova zamjenička zagovaračka grupa podržava se od ambasadora Finske na Kosovu, Pia Stjernvalla i ambasadora Švajcarske na Kosovu, Jean-Hubert Lebet.

Na ovom sastanku je istaknuto da je trenutna situacija zajednica: Roma, Aškalija i Egipćana je prilično alarmantno, i stvaranje grupe zastupanja će pomoći u stvaranju više inkluzivnog društva na Kosovu.

Takođe, na ovom sastanku poslanici su naglasili da je njihova uloga veoma važna, pa čak i duguje njima da rade za ove zajednice.

Na ovom sastanku je dogovoreno da će naredni koraci u početku biti fokusirana na pitanja obrazovanja, zatim stvaranje mogućnosti za zapošljavanje ovih zajednica i nastavlja suštinsko pitanje za borbu protiv Anti Djipsisma.