Radni sastanak u organizaciji Kancelarije za romske inicijative sa partnerima iz civilnog društva u regionu


Radni sastanak u organizaciji Kancelarije za romske inicijative sa partnerima iz civilnog društva u regionu

Radni sastanak u organizaciji Kancelarije za romske inicijative sa partnerima iz civilnog društva u regionu

Radni sastanak je održan u Beču između 5. i 7. aprila 2017. godine, a okupio je trenutne i potencijalne partnere za Fond civilnog društva za Inicijativu za integraciju Roma 2020. iz zemalja učesnika u regionu: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.

Ovo je bila prva u nizu radionica za koordinaciju napora civilnog društva na nacionalnom nivou. Ciljevi prve radionice bili su sledeći:

  • Postići saglasnost o minimalnim standardima za transparentnost, samostalni izbor učesnika OCD i predstavnika na događajima Inicijative za integraciju Roma 2020, u organizaciji Regionalnog saveta za saradnju (RCC);
  • Razmotriti metodologiju rada i postići saglasnost o minimalnim standardima za konsultacije i overu rezultata;
  • Postići saglasnost o zajedničkim inicijativama i narednim koracima.

Ovo je poslužilo kao način da se partneri Fonda za civilno društvo Inicijative za integraciju Roma 2020. sastanu, uče o novim okruženjima i izazovima, kao i o inovativnim pristupima za promovisanje inkluzije Roma. Radionica je pomogla da se uspostave partnerstva kako unutar zemlje, tako i u regionu.