Radni sastanak vazano o pitanjima zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u pravcu integracije u Evropsku uniju


Radni sastanak vazano o pitanjima zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u pravcu integracije u Evropsku uniju

Od 17 do 19 juna, projektni tim KOSINT 2020 predstavljao je Kosovo na regionalnom sastanku koji je održan u Berlinu uz učešće organizacija civilnog društva koje rade sa zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana sa Kosova, Albanije, Crne Gore, Srbije i Bosne. i Hercegovini, Makedoniji i Turskoj.

Sastanak, organizovan u obliku interaktivne radionice, organizovan je od strane Kancelarije za romske inicijative (RIO) u okviru Integracije Roma 2020 (RI2020).

Ova radionica je zasnovana na Strategiji proširenja EU i Izveštajima o napretku sprovodjenje strategije za 2019. Gde se vodila diskusija o prioritetima i potrebama svake zemlje sto se tice pitanjima zajednice Roma, Aškalija i Egipćana. Tokom radionice timovi sa svake zemlje su kritički razmotrili ono što je urađeno u protekle dvie godine o zagovaranju prema procesa EU integracije, aktivnostima za mobilizaciju zajednica i korišcenju budžeta i izbornih ciklusa u njihovim kampanjama zagovaranja.