Projekti “Iniciativa e Kosovës për Përfshirje - KOSINT2020” fton të gjithë të interesuarit për aplikim në pesë (5) pozitat e mëposhtme

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën [email protected] deri më 27 mars 2019, ora 16.30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni më poshtë.