Lajme dhe ngjarje


Shkresë zyrtare nga OSHC-të për Kryeministrin e Kosovës në lidhje me gjendjen e komuniteteve ro

Prishtinë 02 Korrik 2020, Lëvizja KOSINT, e përfaqësuar nga Syri i Vizionit (SIV), Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Roma and Ashkalia Documentation Center (RADC) dhe Voice of

Me shume

A i duhen BE-së romët* për rimëkëmbje?

Të hënën me 25 maj është mbajtur një debat LIVE në Facebook mbi Planin Evropian të Rimëkëmbjes Covid-19 dhe Kuadrin Financiar Shumëvjetor. Debati u organizua nga

Me shume

Inicitiva "Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianët kundër COVID 19"

KOSINT është pjesë e Inicitivës "Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianët kundër COVID 19" që është duke u organizuar në shumë vende të Europës nga Zyra e Romëve e

Me shume

Konferencë: Mbrojtja e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Me 27 janar, 2020 në kuadër të projektit KOSINT 2020 është organizuar konferenca për “Mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe

Me shume

Raport i vlerësimt për zbatimin e strategjisë në komponentën e arsimit

Me 24 janar, 2020 në kuadër të projektit KOSINT 2020 është prezantuar raporti i vlerësimt për zbatimin e Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve rom dhe ashkali në

Me shume

Takim i përfaqësuesve të OSHQ me z. Albin Kurtin

Me 21 dhjetor, 2019, në zyrën e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Kryetari Albin Kurti, së bashku me nënkryetaren Fatmire Mulhaxha Kollçaku dhe anëtarët e kryesisë Xhelal Sveçla

Me shume

Thirrje për implementimin e "Udhëzimit Administrativ" (19/2018)

Me datë 3 dhjetor, 2019 pranë objektit të Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë – MAShT nga Organizatat e shoqërisë civile të cilat menaxhojnë Qendrat

Me shume

Tryezë diskutimi mbi çështjen e buxhetimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosov

Me 5 dhjetor, është mbajtur një tryezë diskutimi mbi çështjen e buxhetimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Në këtë tryezë u diskutuan disa pika

Me shume

Raport: Vështirësitë që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollim

Me 19 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematik në kuadër të projektit KOSINT 2020 “Vështirësitë që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Me shume

Raport i fokusuar në efektivitetin e EPRBM-ve te fëmijët romë, ashkali dhe egjiptian

Me 19 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematik në kuadër të projektit KOSINT 2020 “Raport i fokusuar në efektivitetin e EPRBM-ve te fëmijët romë, ashkali dhe

Me shume

Raport: Arsyet që ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali

Me 19 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematik në kuadër të projektit KOSINT 2020 “arsyet që ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e komuniteteve

Me shume

Raporti: Monitorimi i Strategjisë Sektoriale të MPMS në lidhje me efektivitetin MATP-ve për pun

Me 7 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematikë në kuadër të projektit KOSINT 2020 “Monitorimii Strategjisë Sektoriale të MPMS në lidhje me efektivitetin

Me shume

Raporti: Respektimi i kuotës së punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egj

Me 7 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematikë në kuadër të projektit KOSINT 2020 “Respektimi i kuotës së punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom,

Me shume

Punëtori “Buxhetimi i përgjegjshëm për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian”

Me datën 8 dhe 9 tetor 2019, u mbajt punëtoria dy-ditore e organizuar në kuadër të projekti “KOSINT 2020” dhe RIO2020, lidhur me “Buxhetimin e përgjegjshëm për

Me shume

#VotaImeKaVlerë

#VotaImeKaVlerë është një kampanjë e organizuar nga Rrjeti KOSINT 2020, i cili është rrjet i organizatave të shoqërisë civile që punojnë për pjesëmarrje

Me shume

Samiti i Poznanit: Deklarata për integrimin e Romëve në procesin e zgjerimit në BE e Ballkanit P

Me datat 3 deri me 5 korrik, u mbajt Samiti i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Poznan, Poloni. Ky sumiti përfshiu tema ne fusha të ndryshme të bashkëpunimit mes vendeve

Me shume

Takim pune në lidhje me cështjet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian drejt integrimit në Ba

Me datat 17 deri 19 qershor, ekipi i Projektit KOSINT 2020 përfaqësoi Kosovën në takimin rajonal që u zhvillua në Berlin me pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë

Me shume

Iniciativë avokuese në formë të ligjeratës "të kuptuarit dhe parandalimi i gjuhës së ur

Me 14 qershor, ekipi KOSINT 2020 organizoi iniciativën avokuese, me temën të kuptuarit dhe parandalimi i gjuhës së urrejtjes, diskriminimit dhe stereotipeve me

Me shume

Diskutim Publik lidhur me çështjen e politikave të banimit për komunitetet rom, ashkali dhe egji

Prishtinë, 29 maj 2019 u organizua një diskutim publik nga projekti KOSINT 2020 lidhur me çështjen e politikave të banimit në lidhje me komunitetet rom, ashkali dhe

Me shume

Takim me grupin e miqëve

Gjatë kësaj javës është mbajtur takimi me organizatat anëtare të rrjetit KOSINT 2020 me grupin e “Miqëve të Përfshirjes Sociale” të përfaqesuar nga ambasadorja e

Me shume

Çmimi i BE-së për Integrimin e Romëve 2019

Roma Active Albania (RAA) me financim nga Bashkimi Evropian (Fondet IPA) ka shpallë fitueset e Çmimit të BE-së për Integrimin e Romëve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi,

Me shume

Takime sektoriale të organizuara nga ZQM

Zyra për Qeverisje të Mirë / Zyra e Kryeministrit në vazhden e takimeve sektoriale në bazë të Strategjisë dhe Planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe

Me shume

Takim pune i organizuar nga RIO me organizata të shoqërisë civile nga rajoni

Me 26-28 shkurt 2019 ekipi i Projektit KOSINT 2020 po përfaqëson Kosovën në takimin rajonal që po zhvillohet në Beograd me pjesëmarrjen e ekipit të veprimit të RCC dhe

Me shume

Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë në K

Prishtinë, me 22 shkurt, është bërë prezantimi i raportit tematik “Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë në

Me shume

Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë në vitin 2018

Prishtinë, me 22 shkurt, është bërë prezantimi i raportit “Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë në vitin 2018”.

Me shume

Monitorimi i Strategjise Sektoriale MPMS 2018-2022

Prishtinë, me 1 shkurt, është bërë prezantimi i raportit zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin

Me shume

Edukimi për TIK i të rinjve të komuniteteve Ashkali, Egjiptian dhe Rom

Gjatë muajit Janar, OJQ BRAN - Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur në kuadër të projektit "Edukimi për TIK i të rinjve të komuniteteve Ashkali, Egjiptian dhe Rom" që

Me shume

Aplikimi për Çmimin e BE-së për Integrimin e Romëve 2019

Çmimi i BE-së për Integrimin e Romëve 2019 Roma Active Albania (RAA) me financim nga Bashkimi Evropian (Fondet IPA) ka shpallë fillimin e aplikimit/nominimit të Çmimit të

Me shume

Sfidat në Universitet

Ekipi i Projektit KOSINT 2020 ka mbajtur një diskutim publik në lidhje me sfidat e studentëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Universitetin publik të Kosovës.

Me shume

Punëtoria për diskutimin e politikës të punësimit të Agjensisë së Punësimit të Republikës

Punëtoria për diskutimin e politikës të punësimit të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës po mbahet në Durrës, ku po marrin pjesë grupi punuës në

Me shume

Takim pune i organizuar nga RIO me partnerët e shoqërisë civile nga rajoni

Ekipi i Projektit KOSINT 2020 po përfaqëson Kosovën në takimin rajonal që po zhvillohet në Vienë me pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile që punojnë me

Me shume

Takim i Organizatave të Shoqërisë Civile me Deputetët e Kuvendit të Kosovës

Më datë 16.10.2018 në Kuvendin e Kosovës, përfaqësuesit e shoqërisë civile si:rrjeti KOSINT, Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve, dhe TDH - Terre des hommes së

Me shume

Ulja e pragut të kalueshmërisë të testit për aplikuesit nga komunitetet pakicë në polici

Ministri i Administratës Publike, Mahir Yagcilar, ka kërkuar që pragu i kalueshmërisë të testit me shkrim prej 70 për qind sa ka qenë, të ulet në 50 për qind për

Me shume

Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve

Projekti KOSINT 2020 ka publikuar dhe prezantuar Dokumentin “Analizë Teknike dhe Rekomandimet për Politika për Promovimin e Punësimit të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe

Me shume

Raporti i vlerësimit të zbatimit të Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali

Projekti KOSINT 2020, në bashkëpunim me Projektin KEEN, kanë publikuar dhe prezantuar “Raportin e vlerësimit të zbatimit të Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve

Me shume

Miratimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 12/2017 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimor

Udhëzimi Administrativ Nr. 12/2017 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimore është miratuar zyrtarisht nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Me shume

Punëtori për hartimin dhe finalizimin e Udhëzimit Administrativ për qendrat mësimore

Pas tryezës së diskutimeve të mbajtur më 15 mars për funksionimin e qendrave mësimore, ku mbi 20 organizatatë shoqërisë civile u zotuan formalisht për angazhim të

Me shume

Takim pune i organizuar nga Zyra e Iniciativave Rome me partnerët e shoqërisë civile nga rajoni

Takimi i punës u mbajt në Vjenë me 5-7 prill 2017, ku u mblodhën partnerët e tanishëm dhe të ardhshëm për Fondin e Shoqërisë Civile për Integrimin e Romëve 2020 nga

Me shume

Seminar mbi financimin publik dhe buxhetimin për popullsinë rome në ekonomitë e Ballkanit Perën

Një seminar rajonal dy-ditor mbi buxhetimin për politikat e integrimit të romëve,organizuar nga Projekti për Integrimin e Romëve (RI2020) i Këshillit Rajonal për

Me shume

Tryeza e OSHC-ve për qendrat mësimore

Qëndrim i përbashkët i organizatave të shoqërisë civile pas tryezës së diskutimeveme OSHC për funksionimin e qendrave mësimore / klasave të mësimit plotësues Duke

Me shume

Punëtoria Planifikuese KOSINT 2020

Për të realizuar synimet e Projektit KOSINT 2020, partnerët implementues ftuan dhe pesë OJQ të tjera me eksperiencë në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale

Me shume

Lansimi i Projektit “Iniciativa e Kosovës për Përfshirje 2020 - KOSINT 2020”

Ngjarja lansuese e Projektit “Iniciativa e Kosovës për Përfshirje 2020 - KOSINT 2020” u mbajt më 9 mars 2017. Në ngjarjen inauguruese të Projektit KOSINT 2020 ishin të

Me shume