Video Galeria


Iniciativa e Kosovës për Integrim 2020 - "KOSINT 2020" - ''Spektri Egjiptian''

#VotaImeKaVlerë e detajuar në RTK

Konferencë: Mbrojtja e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Aktivitet për legalizim punësim të pataqitura në video