PRAM

OJQ PRAM është organizata e parë që është themeluar ne Mitrovicë nga rradhët e Komunitetit Ashkali në dhjetor të vitit 2001.

OJQ PRAM përbehet prej 20 Antarëvë të Organizatës, dhe ka Bordin e Drejtorve. OJQ PRAM ka realizuar mbi 9 projekte, e organizime të trajnimeve, aktivitete kulturore dhe sportive. Gjithashtu ka organizuar shpërndarjen e ndihamve humanitare.

Vizioni

Integrimin i komuniteteve më i gjërë në shoqëri.

https://www.facebook.com/ojqprami/