Inicijativa zagovaranja u vidu predavanja "Razumevanje i prevencija govora mržnje, diskriminacije i stereotipa"


Inicijativa zagovaranja u vidu predavanja "Razumevanje i prevencija govora mržnje, diskriminacije i stereotipa"

KOSINT 2020 je 14. juna organizovao inicijativu zagovaranja na temu razumijevanja i prevencije govora mržnje, diskriminacije i stereotipa sa predstavnicima opštinskih direkcija za obrazovanje, članovima školskih savjeta (nastavnicima, učenicima i roditeljima) na Kosovskoj drustvi.

Inicijativa je organizovana kao interaktivno predavanje o priznavanju definicija slobode izražavanja i govora mržnje, domaćeg i međunarodnog zakonodavstva na obe oblasti, razlike između govora mržnje i zločina iz mržnje i načina na koji ih shvataju i tumače različitim zemljama u svetu. Pored prezentacije o ovoj temi, pročitali smo i razgovarali o nekim stvarnim izjavama žrtava govora mržnje i zločina iz mržnje. Pored toga, korišćene su tri studije slučaja, u kojima su učesnici bili podeljeni u tri grupe kako bi dali svoja mišljenja svako o svojoj grupi da objasnjavaju shvatanje prema ovim slucajevima I da se od blizine upoznjavaju sa situacije koje sadrze elemenata govora mrznje, stereotipa i diskriminacije prema ugrozenim grupama.

Da bi se učesnici upoznali sa slobodom izražavanja, govorom mržnje, diskriminaciju i zločinima iz mržnje pre predavanja, popunjeni su osnovni upitnici sa pet pitanjama, gde su ucesici imali su zadatak da odgovore.

Upitnici su pokazali da većina učesnika nije imala opšte znanje o temi govora mrznja i diskriminacije, odnosno nisu bili u stanju da prave razlike izmedju ova dva termina.

U prvom pitanju: "Šta je govor mržnje", 80% ispitanika odgovorilo je pogrešno i samo 20% je imalo tačan odgovor.

• Na drugo pitanje: "Šta je govor mržnje", samo jedan ispitanik je dao pravi odgovor.

• Na treće pitanje: "Šta je sloboda govora?", Samo 30% ispitanika izričito je dalo definiciju slobode izražavanja, od kojih su samo dva od njih vezala definiciju za sprovodjenjem zakonodavstva.

• Na četvrto pitanje: "Šta je diskriminacija", većina ispitanika zna šta je diskriminacija, ali samo dva od njih povezuju definiciju sa zakonskom infrastrukturom.

• U poslednjem petom pitanju: "Šta je zločin iz mržnje", samo jedan ucesnik je delimično dao tačan odgovor, ali nije mogao da ga konkretno objasni i nije mogao da se odnosi na postojeće zakonsko zakonodavstvo.