Izveštaj: Poteškoće sa kojima se suočavaju učenici romske, aškalijske i egipćanske zajednice u školovanju


Izveštaj: Poteškoće sa kojima se suočavaju učenici romske, aškalijske i egipćanske zajednice u školovanju

Datum 19 novembra 2019 predstavljen je tematski izveštaj u okviru projekta KOSINT 2020 “Poteškoće sa kojima se suočavaju učenici romske, aškalijske i egipćanske zajednice u školovanju”.

Cilj ovog izvestaja je pružanje informacija i kalo razumljivih analiza, uglavnom kvalitativnih, povodom problema i izazova sa kojima se suočavaju učenici romske, aškalijske i egipćanske zajednice u školama. Podaci u ovom izveštaju su uglavnom sakupljeni iz dokumentacije obavljene od strane MONT-a, NVO-a koje su angažovane i nadgledaju razvoj predškolskog obrazovanja na Kosovu, od samih škola e od fokus grupe.

Deca romske, aškalijske i egipcanske zajednice i dalje imaju najmanje pristup i uključenje u osnovno obrazovanje, a vrlo mali broj je uključen u srednjoškolsko i tercijarno obrazovanje. Oni takođe čine većinu dece koja su ili napustila školu ili su u riziku da napuste školu.

Deca kosovskih Roma, Aškalija i Egipćana i dalje se suočavaju sa izazovima u pristupu kvalitetnom obrazovanju i na njih se nesrazmerno pogađa neregistriranje, napuštanje školovanja, visoka nepismenost i nisko obrazovanje.

Pored toga, istraživanje je istaklo brojne faktore i prepreke sa kojima se posebno suočavaju studenti koji dolaze sa zajednice Roma, Aškalija i Egipćana:

Ekonomski faktori

 • Nemogućnost obezbeđivanja udžbenika i ostalog potrebnog školskog materijala
 • Nedostatak odeće i obuće
 • Odgovarajuća lična higijena
 • Angažovanje dece u kućnim poslovima, na ulici, ili ostalim teškim poslovima

Zdravstvena pitanja koja se nadovezuju na obrazovanje

 • Nemogućnost primanja automatskog zdravstvenog tretmana i odugovlačenje lečenja
 • Više zaraznih bolesti kao posledica nedostatka lične higijene

Socialna pitanja;

 • Ekstremno siromaštvo
 • Nedostatak podrške od strane roditelja
 • Potcenjivanje obrazovanja devojčica
 • Fenomen ranih brakova
 • Nedostatak samopouzdanja i bezbednosti u školi

Problemi u ucenju;

 • Nedostatak osnova i zastoj u učenju uporedno sa vršnjacima
 • Ne dijagnostifikovani problemi vida, sluha, kao i ostale ograničene sposobnosti
 • Problem učenja određenih predmeta
 • Odsustvo sa školskih časova

Diskriminacija

 • Od strane nastavnika: Podele u razredu, ponižavanje, nedostatak nege i pažnje
 • Od strane njihovih vršnjaka: uznemiravanje, isključenje i ostali oblici bulizma
 • Uznemiravanje na putu do škole, ili od škole, kao i u školskom dvorištu

Jezik

 • Školovanje na drugom jeziku ne na maternjem (uglavnom romska zajednica)

Pristup:

 • Udaljenost i ostale poteškoće u pristupu u školi

Kompletan izveštaj možete naći na linku ispod:

http://kosint2020.net/site/assets/files/1466/tematski_izvestaj_o_poteskocama_sa_kojima_se_suocavaju_ucenici_romske-_askalijske_i_egipcanske_zajednice_u_skolovanj.pdf