Sastanak predstavnika NVO sa gd. Albin Kurtin


Sastanak predstavnika NVO sa gd. Albin Kurtin

Dana 21. decembra 2019. godine, u kancelariji Pokreta za samoopredeljenje!, Predsednik Albin Kurti, zajedno sa potpredsednikom Fatmire Mulhaxha Kollcakuom i članovima predsedništva Xhelalom Sveclom i Samijem Kurteshijem, sastali su se sa predstavnicima civilnog društva koji su zabrinuti I posveceni svojom radom za zaštitu i unapređenje interesa romske, aškalijske i egipcanske zajednice na Kosovsku drustvo.

Pripadnici romske, aškalijske i egipcanska zajednice trpe dvostruko siromaštvo i nezaposlenost u našoj Republici, zbog dodatnih predrasuda i diskriminacije sa kojima se oni suočavaju u svakom dnevnom zivotu. Nakon 20 godina ih je vlada zanemarila i, pored toga što su im uskraćena prava i slobode, nemaju ravnopravan pristup na zapošljavanju, zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i brizi.

To se ne može da se dozvoli da nastavi i sa novom Vladom, pa se nakon konsultacija sa političkim i institucionalnim predstavnicima ovih zajednica, predsednik Kurti sastao sa predstavnicima nevladinih organizacija koje brane interese pripadnika zajednice Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu, sa kojima je razgovarao sa ciljom da za koordinate nove vlade koja isključuje bilo koga osim koga se brine, štiti i omogućava unapređenje aktivnosti i politika u korist ovih zajednica i društva uopšte.

Predstavnici ovih organizacija nabrojali su najvažnija pitanja koje su krucialne za poboljšanje i dobrobit ovih tri zajednica u kojima su kljucne pitanje pomenute da su: vaspitanje i obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, opšti budžet i antigipsizam.

Predsednik Kurti izrazio je zahvalnost za rad ovih organizacija i upoznao njihove predstavnike sa prioritetima nove vlade, gde demokratska izgradnja države i vladavina zakona, ekonomski razvoj i stvaranje novih radnih mesta više nikoga neće isključiti i diskriminisati. S novom vladom tamo gdje je najpotrebnija prvo ćemo pomoći i znamo da pripadnici zajednice Roma, Aškalije i Egipćana imaju dvostruko opterećenje jer su na poseban način diskriminisane unutar diskriminirane u cjelini, rekao je, primetivši da će raditi uporno na to da se to promeni. Nova vlada će usmeriti energiju prema projektima koji direktno utiču i razvijaju život pripadnika ovih zajednica, i uključivat će se posebno podršku organizacijama i aktivnostima koje štite i unapređuju interese ovih zajednica.

Za to već imamo dogovor sa institucionalnim predstavnicima, ali i sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom i unapređivanjem prava ovih zajednica.