Smanjiti granični prelaz pismenog testa za podnosioce zahteva od manjinskih zajednica u policiji


Smanjiti granični prelaz pismenog testa  za podnosioce zahteva od manjinskih zajednica u policiji

Ministar za Javnu Upravu Mahir Jagcilar zatražio je da se prolazak od 70 odsto pismenog testa smanji na 50 odsto za članove turske zajednice.

Premijer Ramush Haradinaj je predložio da to bude od vrednosti ne samo za tursku zajednicu već i za druge manjinske zajednice.

Stoga je Vlada izdala Preporuku br. 11/67, 2. oktobra 2018. godine, kako bi se smanjio prolazak pismenog testa sa 70 na 50 procenata za manjinske zajednice na Kosovu.