KOSINT 2020: ZHVILLIM DHE PËRPARIM PËR TË GJITHË

Ky projekt është një partneritet mes katër organizatave të shoqërisë civile të angazhuara në gjithëpërfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali, egjiptian në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale.

Kosint 2020

Punëtori “Buxhetimi i përgjegjshëm për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian”

Me datën 8 dhe 9 tetor 2019, u mbajt punëtoria dy-ditore e organizuar në kuadër të projekti “KOSINT 2020” dhe RIO2020, lidhur me “Buxhetimin e përgjegjshëm për

Me shume

#VotaImeKaVlerë

#VotaImeKaVlerë është një kampanjë e organizuar nga Rrjeti KOSINT 2020, i cili është rrjet i organizatave të shoqërisë civile që punojnë për pjesëmarrje

Me shume

Samiti i Poznanit: Deklarata për integrimin e Romëve në procesin e zgjerimit në BE e Ballkanit P

Me datat 3 deri me 5 korrik, u mbajt Samiti i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Poznan, Poloni. Ky sumiti përfshiu tema ne fusha të ndryshme të bashkëpunimit mes vendeve

Me shume