KOSINT 2020: ZHVILLIM DHE PËRPARIM PËR TË GJITHË

Ky projekt është një partneritet mes katër organizatave të shoqërisë civile të angazhuara në gjithëpërfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali, egjiptian në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale.

Kosint 2020

Diskutim Publik lidhur me çështjen e politikave të banimit për komunitetet rom, ashkali dhe egji

Prishtinë, 29 maj 2019 u organizua një diskutim publik nga projekti KOSINT 2020 lidhur me çështjen e politikave të banimit në lidhje me komunitetet rom, ashkali dhe

Me shume

Takim me grupin e miqëve

Gjatë kësaj javës është mbajtur takimi me organizatat anëtare të rrjetit KOSINT 2020 me grupin e “Miqëve të Përfshirjes Sociale” të përfaqesuar nga ambasadorja e

Me shume

Çmimi i BE-së për Integrimin e Romëve 2019

Roma Active Albania (RAA) me financim nga Bashkimi Evropian (Fondet IPA) ka shpallë fitueset e Çmimit të BE-së për Integrimin e Romëve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi,

Me shume