KOSINT 2020: ZHVILLIM DHE PËRPARIM PËR TË GJITHË

Ky projekt është një partneritet mes katër organizatave të shoqërisë civile të angazhuara në gjithëpërfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali, egjiptian në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale.

Kosint 2020

Çmimi i BE-së për Integrimin e Romëve 2019

Çmimi i BE-së për Integrimin e Romëve 2019 Roma Active Albania (RAA) me financim nga Bashkimi Evropian (Fondet IPA) ka shpallë fillimin e aplikimit/nominimit të Çmimit të

Me shume

Sfidat në Universitet

Ekipi i Projektit KOSINT 2020 ka mbajtur një diskutim publik në lidhje me sfidat e studentëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Universitetin publik të Kosovës.

Me shume

Punëtoria për diskutimin e politikës të punësimit të Agjensisë së Punësimit të Republikës

Punëtoria për diskutimin e politikës të punësimit të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës po mbahet në Durrës, ku po marrin pjesë grupi punuës në

Me shume