Raportet


Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë në Kosovë

Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë në Kosovë


Download
Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë

Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë


Download
Monitorimi i Strategjise Sektoriale MPMS 2018-2022

Monitorimi i Strategjise Sektoriale MPMS 2018-2022


Download
Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve

Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve


Download
Raporti i Monitorimit për Komunitete

Raporti i Monitorimit për Komunitete


Download