Izveštaj o provedbi procene Strategije za uključivanje zajednica Roma i Aškalija u kosovsko društvo u 2017


Izveštaj o provedbi procene Strategije za uključivanje zajednica Roma i Aškalija u kosovsko društvo u 2017

Projekat KOSINT 2020 u saradnji sa KEEN projektom, objavljali i predstavljali su " Izveštaj na procenu sprovođenja Strategije za ukljucenje Roma i Aškalija zajednice u Kosovskoj društvo 2017"

Na ovom događaju su prisustvovale lokalne i međunarodne organizacije civilnog društva, predstavnici lokalnih institucija, Zavoda za zapošljavanje i Kancelarije za dobro upravljanje.

Ovaj izveštaj daje pregled rezultata evaluacije o implementaciji Strategije za ukljucenje zajednice Roma i Aškalija u kosovskoj društvo u 2017, koji je u isto vreme je razvijani dokument na osnovu kojeg se razvija integrisanje ovih zajednica i jačanje multikulturnog i multietničkog karaktera kosovskog društva.

Monitorisanje je sproveden u 2017. godini i fokusiran je na dve od četiri oblasti delovanja koje se bave Strategija za Zajednice, uključujući obrazovanje i zapošljavanje i socijalnu zaštitu. U tom smislu, tokom procesa monitorisanje, analizira se trenutnu situacija Roma, Aškalija i Egipćana i obećanjima Vlade prema ostvarivanju ciljeva te dve pomenute oblasti, kao i aktivne mere predviđenih Strategijom za 2017.

Shodno tome, zaključci ovom izveštaja pokazuju da je implementacija Strategije u prvoj godini njegove realizacije i dalje daleko od ispunjavanja određenih aktivnosti, uglavnom zbog nedostatka političke volje, nedovoljnih finansijskih i ljudskih resursa da prate napredak, i neadekvatna koordinacija institucija na centralnom i lokalnom nivou.