Regionalna radionica o javnim finansijama i određivanju budžeta za romsko stanovništvo u ekonomijama Zapadnog Balkana – Integracija Roma 2020


Regionalna radionica o javnim finansijama i određivanju budžeta za romsko stanovništvo u ekonomijama Zapadnog Balkana – Integracija Roma 2020

Regionalna radionica o javnim finansijama i određivanju budžeta za romsko stanovništvo u ekonomijama Zapadnog Balkana – Integracija Roma 2020

Dvodnevna radionica o određivanju budžeta za politiku integracije Roma, a koju je organizovao projekat Regionalnog saveta za saradnju (RCC) pod nazivom Integracija Roma 2020 (RI2020), održana je u Skoplju između 20. i 21. marta 2017. god. Učesnici radionice raspravljali su o javnim finansijama i određivanju budžeta za romsko stanovništvo u ekonomijama Zapadnog Balkana.

„Politika i budžeti su mesta u kojima vlade počinju da prevode svoja obećanja data Romima u praktične korake za integraciju i ravnopravnost. Međutim, suviše često, one ne obezbede to da javne službe rade na zadovoljenju potreba i Roma i njihovih prioriteta“, podvukao je Orhan Usein, vođa tima RI2020, u svom uvodnom obraćanju.

„Sve ekonomije koje teže ka EU imaju zajedničku odgovornost da unaprede živote romskih građana. Važno je da integracija Roma nastavi da bude ključni prioritet u procesu proširenja, kao što je i ponovljeno u poslednjoj oceni Evropske komisije. Dobar sistem monitoringa od presudnog je značaja da se istakne šta funkcioniše, a šta ne, tako da se oskudni finansijski resursi ne traće. RI2020 teži ka regionalnom, standardizovanom modelu monitoringa i izveštavanja.“

Učesnici su se na radionici upoznali sa načelima sinergije između strateškog planiranja i određivanja budžeta za politiku integracije Roma. Pomogla je da se podigne svest o izradi budžeta koji uzima u obzir Rome, obezbeđuje sredstva za određivanje budžeta za politiku integracije Roma i da se razmene dobre i loše prakse u vezi sa ovim stvarima, kako na regionalnom tako i na nivou EU.

Internet portal RI2020 takođe je predstavljen tokom sastanka. Može se pogledati na http://www.rcc.int/romaintegration2020/.

Događaj je okupio više od 60 vladinih zvaničnika sa Zapadnog Balkana koji rade u odgovarajućim resornim ministarstvima zaduženim za pet prioriteta politike (zapošljavanje, obrazovanje, stambeno zbrinjavanje, zdravstvena zaštita i budžet), uključujući i ministarstva finansija i nacionalne koordinatore za Rome, delegacije Evropske unije i predstavnike civilnog društva.

Projekat Integracija Roma 2020. realizuje akcioni tim RCC-a RI2020, uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i Fondacija otvorenog društva (OSF). RI2020 se realizuje u 6 ekonomija Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina Kosovo, Crna Gora, Srbija i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija) i u Turskoj.