Poslovni sastanak organizovan od RIO sa organizacijama civilnog drustva iz regiona


Poslovni sastanak organizovan od RIO sa organizacijama civilnog drustva iz regiona

26 -28. Februara 2019. godine, projektni tim KOSINT 2020 predstavlja Kosovo na regionalnom sastanku koji se održava u Beogradu uz učešće akcionog tima RCC-a i organizacija civilnog društva koje rade sa zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana sa Kosova, iz Crne Gore , Srbije, Bosna i Hercegovine, Makedonije i Turske.

Sastanak, organizovan u obliku interaktivne radionice, organizuje Kancelarija za romske inicijative (RIO) u okviru Integracije Roma 2020 (RI2020).

Ova radionica je zasnovana na novoj fazi integracije Roma u društvo i uticaju poboljšanja sprovodjenje politika u procesu evropskih integracija. Štaviše, razgovaralo se o strateškoj komunikaciji za svaku zemlju i mogućnostima saradnje između država za bolju komunikaciju.