Sektorski sastanci organizovani od KDU


Sektorski sastanci organizovani od KDU

https://scontent.fprn1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/56295351_2282581438731077_1111112695219748864_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fprn1-1.fna&oh=aff054c37c2ff32757f34839ab3922cf&oe=5D3E7FF2 Tokom marta, Kancelarija za dobro upravljanje u okviru sektorskih sastanaka zasnovanih na Strategiji i Akcionom planu za zajednice Roma i Aškalija u Kosovskom društvu 2017-2021 organizovala je sektorske sastanke sa relevantnim zvaničnicima ministarstava, kontakt tačkama Saveta za saradnju regionalne organizacije i organizacije civilnog društva u vezi sa sprovođenjem aktivnosti u sektoru zapošljavanja i socijalnog staranja, zdravstva i stanovanja u strategiji i akcionom planu za uključivanje zajednica Roma i Aškalija u kosovsko društvo 2017-2021.

Svrha sastanaka je koordinacija implementacije aktivnosti svakog sektora kroz razmenu informacija, jačanje saradnje i koordinacije između institucija i civilnog društva, za efikasnu sprovodjenju Strategije i Akcionog plana.

Tokom sastanaka diskutovano je da je KDU na kraju izveštaja 2018. godine o sprovođenju strategije. Podaci se dostavljaju od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva obrazovanja i tehnologije, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva administracije lokalne uprave.

KDU, da bi bila bolje informisana o situaciji na terenu, u saradnji sa MALS posetila je 18 opština, odnosno Kancelariju za zajednice i povratak. Ovi sastanci su bili važni za procenu stvarne implementacije lokalnog akcionog plana u vezi sa strategijom i izazovima sa kojima se svaka opština suočava tokom implementacije. Svaka opština ima lokalni akcioni plan i osnovala je komunalnu komisiju. Ovi odbori su osnovani kako bi prikupljali podatke iz svih opštinskih direkcija na jednom mestu i da izveštavaju. Takođe, MALS će objaviti specifičniji izveštaj na lokalnom nivou.

Zvaničnici ministarstva su izvestili o sprovođenju aktivnosti u skladu sa akcionim planom, postignućima i kašnjenjima na koje se naišlo tokom 2018. Takođe, članovi civilnog društva su dali svoje podatke informacijama sa terena.

Na kraju, svi su se složili da postoje poboljšanja i dobra implementacija strategije, ali treba još raditi na uključivanju Roma i Aškalija u kosovsko društvo.