Video Gallery


Iniciativa e Kosovës për Integrim 2020 - "KOSINT 2020" - ''Spektri Egjiptian''

#VotaImeKaVlerë e detajuar në RTK

Conference: Protecting the rights of Roma, Ashkali and Egyptian communities

Aktivitet për legalizim punësim të pataqitura në video