Syri i Vizionit

Organizacija Syri i Vizionit ima za cilj da promoviše lokalnu demokratiju i učešće građana na Kosovu. Kroz stalne napore koje ulaže u demokratske prakse, organizacija Syri i Vizionit posebnu pažnju poklanja promovisanju dobrog upravljanja, transparentnosti i učešća u različitim sferama civilnog društva.

Organizacija Syri i Vizionit zvanično je registrovana kao NVO septembra 2001. godine, ali je sa radom počela još 1999. god. kao organizacija na nivou zajednice (ONZ) u opštini Peć. Organizacija Syri i Vizionithas je ostvarila visok nivo profesionalizma i realizovala je širok spektar višestranih projekata, dokazavši se kao iskreni akter civilnog društva na Kosovu.

Misija:

Podrška za zajednicu kroz informisanje, zalaganje, podizanje svesti i izgradnju kapaciteta pojedinaca, neformalnih grupa, organizacija, institucija, donatora i mreža.

Delokrug rada organizacije:

  • RAZVOJ DEMOKRATIJE
  • IZGRADNJA MIRA
  • ŽIVOTNA SREDINA
  • URBANA MOBILNOST
  • PRIVREDNI RAZVOJ
  • DRUŠTVENI DIJALOG
  • UMREŽAVANJE

http://www.syriivizionit.org

https://www.facebook.com/SyriiVizionit/