Nevo Koncepti (NVK)

Nevo Koncepti (NVK)

NVO „Nevo Koncepti“ (NVK) osnovana je novembra 2014. god.

„Nevo Koncepti“ je nevladina organizacija koja je posvećena unapređenju situacije zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u oblasti obrazovanja i drugim oblastima koje utiču na njihovo opšte blagostanje. Organizacija „Nevo Koncepti“ ovaj cilj ostvaruje podizanjem svesti, izgradnjom kapaciteta i zalaganjem.

„Nevo Koncepti“ radi sa decom, mladima i porodicama zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, kao i sa lokalnim i centralnim institucijama, OCD i drugim domaćim i stranim akterima.

Vizija:

Integracija zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u svim sferama života i jednak doprinosilac opštem razvoju društva.

https://www.facebook.com/Nevo-Koncepti-1028036650601549/